Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
„Jestem kobieta pracująca”
w okresie od 01.06.2015 r. do 31.10.2015 r.
Fundacja zaprasza Panie w wieku od 30 do 50 lat na warsztaty:
Kurs autoprezentacji z elementami pozytywnego myślenia.
Warsztaty  producenta
Warsztaty operatora obrazu
W programie można skorzystać z porad psychologa i pedagoga
Zapraszamy Panie, których pasją jest muzyka, kino, film.
Mają predyspozycje dobycia producentem muzycznym/filmowym.

Zapisy w sekretariacie  fundacji Wólczańska 225 Łódź  i pod telefonem 42 636 85 47
Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach otwartego konkursu ofert - Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r.

"ŚWIETLICA MALI ARTYŚCI"
01.05. ÷ 31.12. 2015 r.
WARSZTATY
DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
Program realizowany z dotacji
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi


Senioralia 16.05.2015

Pokaz Mody seniorek
Stroje sponsorowała firma ANDIAMO z Łodzi
Program realizowany we współpracy z Domem Dziennego Pobytu
przy al. Kościuszki w Łodzi oraz Stowarzyszeniem "Słuchaj Swego Serca"