Zapraszamy na indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla nieletnich sprawców przemocy

"Jak nie My to Kto ?" 

Gminny program  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Zapisy w sekretariacie fundacji
Program jest realizowany z dotacji Wydziału Edukacji w
Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

Grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych

"Zielono mi"

Spotkania co dwa tygodnie
Zapraszamy chętnych!

Zadanie:
Prowadzenie rehabilitacji psychologicznej i społecznej dla
osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.PROWADZIMY
Działania wspierające dla osób z problemami uzależnień

- ALKOHOL, NARKOTYKI

Zapraszamy na zajęcia
- grupy wsparcia
- grupy samopomocowe
- zajęcia plastyczne, rekodzielnicze, fotograficzne i chór
- imprezy integracyjne
- poradnictwo- terapeuta

  Zapisy na zajęcia w sekretariacie
Łódź ul. Wólczańska 225. tel. 636 - 85 - 47
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10 ÷ 15

Program realizowany z  dotacji 
Wydziału  Zdrowia i Spraw Społecznych
  Urzędu Miasta Łodzi

GRUPA Wsparcia dla seniora
Wycieczki rowerowe, spacery, gimnastyka, wyjścia na basen
Zapisy na zajęcia w sekretariacie Łódź ul. Wólczańska 225. tel. 636 - 85 – 47
Program Organizacja Aktywności fizycznej dla osób starszych,
realizowany z dotacji
WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
URZĘDU MIASTA ŁODZI
>